Uppdrag

utbildning entreprenadjuridik

Klientuppdrag och arvoden

Bland våra klienter återfinns allt från små- och mellanstora familjeföretag till börsnoterade storbolag och den offentliga sektorn. Många av våra klienter använder oss som ett stöd i den löpande verksamheten där vi fungerar som en förlängning av den egna organisationen. Vi anlitas även av andra advokatbyråer för att bidra med spetskompetens i större projekt.

Vi tillämpar marknadsmässiga arvoden utifrån uppdragets omfattning, komplexitet, tidsramar,m.m. (se vidare om arvode i våra Allmänna Villkor). Vid löpande rådgivning överstigande en viss volym finns det möjlighet att teckna ramavtal med oss.