Sven Törnberg

utbildning entreprenadjuridik

Sven Törnberg

Sven har arbetat i mer än 30 år med fastighetsrätt och hyresrätt som specialitet, fastighetstransaktioner, eta­blerings- och projektfastigheter, skadeståndsrätt, hyressättning, ledningsrätt och från 2003 även med tredimensionell fastighetsindel­ning. Sven har ansvarat för och medverkat i avtalsförhandlingar till några av Sveriges största hyresgästomflyttningar inom Stockholms närområde. Sven har stor erfarenhet av legala frågor kring köpcentrum, exploatering av handelsområden för såväl utländska som svenska investe­rare och fastighetsägare.

Sven för processer i allmän domstol, förvaltningsdomstol och hyresnämnd.

Kontaktuppgifter

Sven Törnberg
Advokat / delägare
Telefon: +46708 34 75 21
E-post: sven.tornberg@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • Foyen Advokatfirma (12 år)
  • Baker & McKenzie Advokatbyrå (2,5 år)
  • Jones Lang LaSalle Asset Management Services AB (3 år)
  • Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (12 år)
  • Stockholms Fastighetsägarförenings Service AB (2,5 år)
  • Sandvikens tingsrätt, notarie (2,5 år)

 

Utbildning

  • Jur. kand. Stockholms Universitet, 1982