Grundkurs i entreprenadjuridik

Vår utbildning i entreprenadjuridik är en grundkurs som ger deltagarna kunskaper om de regler som påverkar byggprocessen och förmedlar kunskaper om branschens vanligaste standardavtal AB 04 och ABT 06. Utbildningen i entreprenadjuridik omfattar två utbildningsdagar, men kan på begäran ges även i kortare version på en dag (främst på bekostnad av praktiska inslag såsom övningsuppgifter mm).

Om utbildningen

Grundkurs i entreprenadjuridik omfattar en genomgång av grundläggande entreprenadjuridik inklusive bland annat centrala regler i AB 04 och ABT 06. Samtliga kapitel, dock inte samtliga bestämmelser, genomgås. Målet med kursen är att deltagaren skall få insyn i och förståelse för regelverket i dessa standardavtal.

Kursen innehåller även en introduktion till allmän avtalsjuridik där frågor kring t.ex. avtalets uppkomst, avtalstolkning, m.m. behandlas övergripande. I grundkursen i entreprenadjuridik ingår även gruppövningar där kursdeltagarna får arbeta i grupp och tillämpa sina kunskaper vilket brukar vara mycket uppskattat.

Vår kurs i entreprenadjuridik innefattar bland annat:


 • Kalkylförutsättningar
 • Kontraktshandlingarnas rangordning, tolkningsfrågor
 • Parternas ansvar för uppgifter
 • Utförande av kontraktsarbeten
 • ÄTA-arbeten
 • Organisation, samordning, kontroll
 • Ansvarstid, garantitid, garantiansvar
 • Hinder, stillestånd, m.m.
 • Skadeståndsrättsliga förutsättningar inom entreprenadjuridiken
 • Ansvar för fel, felavhjälpande
 • Förseningsansvaret
 • Frister
 • Ekonomifrågor; ersättning, betalning
 • Rätt till innehållande av medel
 • Besiktningsformer
 • Hävning, skadestånd vid hävning
 • Allmän om entreprenadtvister och tvistelösning
 • Kort om AB-U 07 / ABT-U 07


Förutsättningar

Kursen i entreprenadjuridik riktar sig till beställare, entreprenörer och konsulter samt innefattar såväl teori som praktiska övningsuppgifter. Inga tidigare kurser krävs för att kunna tillgodose sig denna kurs men en allmän förståelse för branschen är ett krav.

Kurslängd

Vi rekommenderar att ge kursen på två dagar, men det finns också möjlighet till en komprimerad version på en dag. Detta sker huvudsakligen på bekostnad av praktiska inslag.Boka kurs här