Kurser i entreprenadjuridik

Vi är specialister på byggsektorn och entreprenadjuridik. Våra advokater vet vilka problem som brukar uppstå och hur de kan lösas på bästa sätt.

Att låta oss utbilda personalen blir oftast billigare än externa utbildningar. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion!

Vi har ett brett utbud och erbjuder kurser inom entreprenadjuridik (till exempel grundkurs och fortsättningskurs), konsulträtt och avtalsjuridik. Tack vare vår stora erfarenhet kan vi också skräddarsy en utbildning efter era behov så att fokus hamnar på frågor som är viktiga för kursdeltagarna. Ni är alltid garanterade en erfaren advokat som kursledare och en kurs med ett praktiskt perspektiv. Med det menar vi bland annat att deltagarna kommer att få med sig konkreta redskap att använda i sitt vardagliga arbete. I utbildningarna inom entreprenadrätt, avtalsrätt och konsulträtt varvar vi teori med praktik under handledning av våra erfarna advokater.

Genom att utbilda personalen minskas riskerna i projekten och slutresultatet blir ofta bättre. Det är också ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på rättsutvecklingen.

Nedan listas ett grundutbud av våra kurser.

Kontakta oss gärna via telefon 08 - 410 906 01 eller utbildning@wa-advokat.se för offert, om ni har frågor, eller för en förutsättningslös diskussion!

Grundkurs i entreprenadjuridik

Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagarna grundläggande kunskaper om de regler som påverkar byggprocessen och förmedlar kunskaper om branschens vanligaste standardavtal AB 04 och ABT 06.

Läs mer om kursen grundkurs i entrepenadjuridik

Fortsättningskurs i entreprenadjuridik

Fördjupningskursen i entreprenadjuridik riktar sig till deltagare med viss erfarenhet av bygg-, anläggnings- och installationsbranschen där syftet är att förmedla djupare kunskaper om svensk entreprenadrätt.

Läs mer om fortsättningskurs i entreprenadjuridik

Konsulträtt (ABK 09)

Vår kurs i juridik för tekniska konsulter tar utgångspunkt i standardavtalet ABK09. Syftet är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper om konsultupphandling, ABK 09 samt praktiska frågor som ofta uppkommer i samband med konsultuppdragets utförande.

Läs mer om kursen konsulträtt (ABK 09)

Kurs i avtalsjuridik med inriktning mot entreprenadjuridik

Kursen behandlar bland annat hur man skriver tydliga avtal, olika principer för tolkning av avtal, hur man kan undvika att underförstådda avtal uppstår under projekten på grund av agerande/passivitet, innebörden av vissa vanliga klausuler mm.

Läs mer om kursen i avtalsjuridik

Kurs i entreprenadbesiktning

Kurs i entreprenadbesiktningar riktar sig mot entreprenörer, beställare och besiktningsmän. Syftet är att ge deltagarna kunskaper kring de relevanta reglerna i ABT 06, AB 04, konsumenttjänstlagen och ABS 09 samt hur arbetet från kallelse till besiktningsutlåtande praktiskt kan läggas upp.

Läs mer om kursen entreprenadbesiktning