Skatterätt

Skatt, moms och redovisning

Redovisning, deklarationer, transaktioner och bolagsstrukturförändringar och handel med utlandet genererar många skatte- och momsfrågor. Vi hjälper er med era frågor på ett effektivt och anpassat sätt.

Vi är specialiserade på de skatte-, moms-och redovisningsfrågor som rör fastighetsbranschen.

Vi hjälper er med:

* Skatte- och momsfrågor i samband med fastighetstransaktioner
* Skatte- och momsfrågor vid omstruktureringar
* Att hantera tidigare gjorda "paketeringar" av fastigheter och att utforma skattestrategier för framtiden
* Frågor som gäller tillämpningen av och eventuella kommande förändringar av reglerna om s.k. byggmästarsmitta och byggnadsrörelse/fastighetsförvaltning
* Frågor som gäller byggmoms, projektmoms och lokalmoms m.m.
* Stämpelskattefrågor
* Frågor gällande hanteringen av avtal m.m. med anledning av IFRS 16
* Ränteavdragsbegränsningsfrågor
* Koncernbeskattningsfrågor

* Löpande skatte- och momsfrågor
* Inkomstdeklarationer och skattedeklarationer
* Att ansöka om förhandsbesked från Skatterättsnämnden
* Vad de svenska följderna kan bli av OECD:s  BEPS-projekt (Base Erosion Prift Shifting)

Vi hjälper er med att utforma för er anpassade Excelmodeller till stöd för hanteringen av de från 2019 gällande ränteavdragbegränsningsreglerna och för planering av finansiering i koncern.

advokat konsulträtt