Skatt och moms

Skatt, moms och redovisning

Redovisning, deklarationer, transaktioner och bolagsstrukturförändringar och handel med utlandet genererar många skatte- och momsfrågor. Vi hjälper er med era frågor på ett effektivt och anpassat sätt.

Vi är specialiserade på de skatte-, moms- och redovisningsfrågor som rör fastighetsbranschen.

Vi hjälper er med:

 • Skatte- och momsfrågor i samband med fastighetstransaktioner och omstruktureringar
 • Att hantera tidigare gjorda "paketeringar" av fastigheter och att utforma skattestrategier för framtiden
 • Frågor som gäller tillämpningen av och eventuella kommande förändringar av reglerna om s.k. byggmästarsmitta och byggnadsrörelse/fastighetsförvaltning
 • Frågor som gäller byggmoms, projektmoms, investeringsmoms och lokalmoms m.m.
 • Momsfrågor i samband med vård och omsorg, vårdboende, skola med mera i  kommunal/statlig eller privat regi
 • Frågor gällande hanteringen av så kallad finansiell leasing, av avtal med anledning av IFRS 16
 • Ränteavdragsbegränsningsfrågor
 • Koncernbeskattningsfrågor
 • Löpande skatte- och momsfrågor
 • Inkomstdeklarationer, skattedeklarationer och fastighetsdeklarationer
 • Att ansöka om förhandsbesked från Skatterättsnämnden
 • Vad de svenska följderna kan bli av OECD:s  BEPS-projekt (Base Erosion Prift Shifting)

Ränteavdragsbegränsningsreglerna:
Vi hjälper er med att anpassa vår Excelmodell "Akka" efter era behov; till stöd för er hantering av ränteavdragsbegränsningsreglerna som träffar företag från 2019. Excelmodellen är ett verktyg som hjälper er att beräkna möjligt ränteavdrag och att hantera avdragsmöjligheterna koncerninternt på optimalt sätt. Akka hjälper er också att bestämma rätt koncernbidragsnivå och hjälper er med planering av investeringsåtgärder och finansiering i bolag och koncern.

Kurser i skatt och moms

Vi erbjuder kurs i inkomstskatt som kan vara hel- eller halvdag. Kursen tar upp inkomstskattefrågor för fastighetsbranschen, där bland annat byggnadsrörelse/paketering av fastigheter och även de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna ingår. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna finns också som en egen separat kurs i hel- eller halvdagsformat. Vi erbjuder hel- eller halvdagskurs som behandlar specifika momsfrågor för fastighetsbranschen (lokalmoms, investeringsmoms, projektmoms, byggmoms etcetera). Kurserna kan därutöver skräddarsys efter önskemål. Kontakta Leonie Selting, +46702490100, leonie.selting@wa-advokat.se .

advokat konsulträtt