Skadestånds- och försäkringsjuridik

advokat konsulträtt

Skadestånds- och försäkringsjuridik

Att analysera och driva skadeståndsrättsliga frågor är en naturlig del av vår verksamhet. Vi anlitas löpande för att utreda skadeståndsskyldighet och företräda någon av de involverade parterna i förhandlingar eller domstolsprocess.

När en skada inträffar aktualiseras ofta försäkringsfrågor som behöver utredas. Vi anlitas också i tvister om huruvida en försäkring ska gälla och agerar regelbundet ombud utsedda av försäkringsbolag i ansvarstvister.