Magnus Wollsén

utbildning entreprenadjuridik

Magnus Wollsén

Magnus biträder löpande företag, organisationer, försäkringsbolag och offentliga organ i entreprenadrättsliga frågor, innefattande allt från utbildning, avtalsskrivning, avtals-förhandlingar, utomrättsliga förhandlingar i tvister till biträde vid processer i allmän domstol och skiljeförfaranden. Magnus har även uppdrag som skiljeman och anlitas ofta som kursledare. Han har tillsammans med annan skrivit en bok om totalentreprenader på ABT 06.

Magnus har bakgrund som domare genom sina sju år i domstol, bl.a. som t.f. rådman vid Stockholms tingsrätts Förstärkningsenhet. Enheten tillskapades för att beta av balanserna – speciellt gamla omfattande mål – vid tingsrätten. Sedan augusti 1998 har han i princip uteslutande arbetat med entreprenadrätt, inbegripet frågeställningar rörande skadestånd, försäkring och konsultansvar.

Kontaktuppgifter

Magnus Wollsén
Advokat / delägare
Telefon: +46700 – 92 00 64
E-post: magnus.wollsen@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • 2015 Advokat och delägare Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2014-2015 Advokat och delägare, Advokatfirman DLA Nordic
  • 1998-2013 Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma (Advokat 2000, delägare 2006)
  • 1996-1998 Assessor / tf rådman, Stockholms tingsrätt, Förstärkningsenheten
  • 1996 Hovrättsassessor, Svea hovrätt
  • 1994-1995 Tingsfiskal, Köpings tingsrätt och Huddinge tingsrätt
  • 1991-1993 Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt, Handens tingsrätt och kronofogdemyndigheten

 

Utbildning

  • 1991, Jur. kand., Stockholms Universitet