Leonie Selting

Leonie Selting

Leonie är sedan januari 2019 verksam vid Wollsén Albinsson Advokatbyrå. Leonie har arbetat med skatte-, moms- och redovisningsfrågor i drygt 20 år. Leonie har sin skatterättsliga specialisering mot fastighetsbranschen där hon arbetar med skatte- och momsfrågor vid fastighetstransaktioner (paketerade och icke paketerade), projektfastigheter, tredimensionell fastighetsindelning, fastighetsindelning, lokaluthyrning, entreprenad och löpande förvaltning.

Hos Wollsén Albinsson Advokatbyrå ingår Leonie i vår fastighetsgrupp som har stor erfarenhet av att biträda såväl svenska som utländska klienter i olika legala frågor kring köpcentrum samt i avtalsförhandlingar och upprättande av olika avtal. Leonie tar hand om planerings- och strategifrågor för skatt, moms och redovisning samt hjälper till med att reda ut skatte- och momsfrågorna. Vidare hanterar hon kontakter med Skatteverket och ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Leonie hjälper också till med hantering av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna och likviditetsplanering i bolagskoncerner, där Excel används som verktyg.

Kontaktuppgifter

Leonie Selting
Advokat / Delägare
Telefon: +4670 249 01 00
E-post: leonie.selting@wa-advokat.se

Arbetsområden

Skatte- och redovisningsregler med specialisering mot fastighetsbranschen; vilket innefattar frågor gällande paketeringar och byggnadsrörelse, ränteavdragsbegränsning, koncernbeskattning, uppskjuten skatteskuld och skattefordran, IFRS (särskilt hantering av hyresavtal med anledning av IFRS 16), K2, K3, lokalmoms inkluderande lokalmoms i blandad verksamhet, moms i uppförandeskede, investeringsmoms, byggmoms, projekteringsmoms, m.m.

Internationell skatterätt; ”International Tax Law and VAT”.

Yrkesbakgrund

  • 2019 – Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2008 – 2018, advokat och innehavare, Advokatbyrån Selting Tax Law AB
  • 2006 – 2008, advokat och delägare, Andersson & Öberg Advokatfirma HB
  • 2001 – 2006, Skattekonsult, PwC
  • 2001, Kundekonom; skatterådgivning och arbete med löpande bokföring och bokslut för fastighetsägare, Skogssällskapets Förvaltning AB
  • 1997 – 2001, Skattehandläggare och sekreterare i skatteutredning, Skatteverket och Riksskatteverket

Utbildning

  • 1997, Jur. kand., Stockholms Universitet
  • 2000, Grundutbildning i företagsekonomi inom ramen för Ekonomlinjen, Stockholms universitet

Publicerade artiklar och skrifter

Fastighetsnytt (Bonnier 2018): Boken Fastighetsekonomi och fastighetsrätt i fastighetsnomenklatur; medförfattare till kapitel 21: Fastighetsöverlåtelse genom bolag

Tidningen Balans 2017: Finansdepartementets förslag: Strängare skatteregler än vad EU kräver
Länk till artikel ꟾ Länk till pdf

Fastighetsnytt 2017: Köpeskillingsberäkning paketerad fastighet och K2/K3
Länk till pdf

Tidningen Resultat 9/2017: Varför ska Sverige ha strängare skatteregler än EU kräver?
Länk till pdf

Fastighetsnytt 2017: Momsregler vid uthyrning av lokaler
Länk till artikel ꟾ Länk till pdf

Tidningen Balans 2016: Nytt fastighetsbegrepp inom EU – nu föreslås ändringar i den svenska momslagen
Länk till artikel ꟾ Länk till pdf

Tidningen Balans 2015: Uppskjuten skatteskuld, hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av ”förpackad” fastighet?
Länk till artikel ꟾ Länk till pdf

Tax Planning International 2012: The implications of Ampliscientifica for VAT groups in the EU
Länk till pdf

Skattenytt 2011: Fastigheter i och utom byggnadsrörelse – tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning
Länk till pdf

Skattenytt 2011: Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt
Länk till pdf

Dagens Industri Debatt 20/5 2010: Skattehandläggarna lever inte upp till målen
Länk till pdf

Dagens Industri Debatt 29/4 2010: Ge Skatteverket en ny kultur
Länk till pdf

Fastighetsnytt 2010: Obligatorisk momsplikt på lokaler
Länk till pdf

Fastighetsnytt 2010: Nytt momsförslag inget dråpslag för hyresgäster utan avdragsrätt
Länk till pdf

Skattenytt 2010: Replik – mervärdesskattegrupper
Länk till pdf

Skattenytt 2010: Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen
Länk till pdf

Skattenytt 2009: Beräkning latent skatt HB/KB med fastighet
Länk till pdf

Svensk Skattetidning 1998: Ett utvidgat näringsbegrepp – om F-skatteutredningen och RSV Rapport 1998:4
Länk till pdf