Kurser

utbildning entreprenadjuridik

Utbildning entrepenadjuridik

Utbildning entreprenadjuridik

Vi är specialister på byggsektorn, entreprenadjuridik och fastighetsbranschen. Vi vet vilka problem som brukar uppstå och hur de kan lösas på bästa sätt.

Vårt utbildningserbjudande

Vi erbjuder företagsinterna kurser inom entreprenadjuridik och närliggande områden. Ni samlar ihop några kollegor och vi tar fram en utbildning som är anpassad efter just de juridiska frågeställningar som er organisation vill fördjupa sig i.

Vi har ett brett grundutbud av kurser/utbildningar (till exempel grundkurs och fortsättningskurs i entreprenadjuridik), konsulträtt och avtalsjuridik specifikt för fastighetsbranschen. Ni är alltid garanterade en erfaren kursledare och en utbildning med ett praktiskt perspektiv. Med det menar vi bland annat att deltagarna kommer att få med sig konkreta redskap att använda i sitt vardagliga arbete. I utbildningarna inom entreprenadjuridik, avtalsrätt och konsulträtt varvar vi teori med praktik under handledning av våra erfarna medarbetare.

Genom att utbilda personalen minskas riskerna i projekten och slutresultatet blir ofta bättre. Det är också ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på rättsutvecklingen.

Nedan listas ett grundutbud av våra kurser/utbildningar.

Kontakta oss gärna via telefon 08 – 410 606 01 eller utbildning@wa-advokat.se för offert, om ni har frågor, eller för en förutsättningslös diskussion!

Våra utbildningar i entreprenadjuridik

 

Entreprenadjuridik; Grundkurs

Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagarna grundläggande kunskaper om de regler som påverkar byggprocessen och förmedlar kunskaper om branschens vanligaste standardavtal AB 04 och ABT 06.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Grundkurs

 

Entreprenadjuridik; Fortsättningskurs

Fördjupningskursen i entreprenadjuridik riktar sig till deltagare med viss erfarenhet av bygg-, anläggnings- och installationsbranschen där syftet är att förmedla djupare kunskaper om svensk entreprenadrätt.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Fortsättningskurs

 

Entreprenadjuridik; Konsulträtt (ABK 09)

Vår kurs i juridik för tekniska konsulter tar utgångspunkt i standardavtalet ABK09. Syftet är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper om konsultupphandling, ABK 09 samt praktiska frågor som ofta uppkommer i samband med konsultuppdragets utförande.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Konsulträtt (ABK 09)

 

Entreprenadjuridik; Avtalsskrivning och avtalsgranskning

Det övergripande syftet med kursen är att träna deltagarna i att skriva tydliga avtal. Vi går också igenom olika principer för tolkning av avtal, hur man kan undvika att underförstådda avtal uppstår under projekten på grund av agerande/passivitet, innebörden av vissa vanliga klausuler, de juridiska gränserna för vad man får skriva i ett entreprenadavtal, mm.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Avtalsskrivning och avtalsgranskning

 

Entreprenadjuridik; Besiktning

Kurs i entreprenadbesiktningar riktar sig mot entreprenörer, beställare och besiktningsmän. Syftet är att ge deltagarna kunskaper kring de relevanta reglerna i ABT 06, AB 04, konsumenttjänstlagen och ABS 09 samt hur arbetet från kallelse till besiktningsutlåtande praktiskt kan läggas upp.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Besiktning

Till vem riktar sig utbildningarna?

Kurserna vänder sig till dig som kommer i kontakt med entreprenadjuridik och regelbundet tillämpar AB 04 eller ABT 06. Du kanske arbetar på ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen, som konsult, eller företräder en beställarorganisation? Chefer, arbetsledare, byggarbetsmiljösamordnare, projektledare, beställare, entreprenörer, besiktningsmän, personal- och produktionschefer har alla stor nytta av våra kurser i entreprenadjuridik.

Vad tidigare kursdeltagare tyckte om utbildningen:

”Utmärkt utbildning med kompetenta kursledare. Känner att jag efter kursen har en grundläggande förståelse om entreprenadjuridik och framförallt mer kunskap om grundavtalen i branschen”

”Rekommenderar varmt både grund- och fördjupningsutbildningarna i entreprenadjuridik. Ett mycket bra upplägg med både praktik och teori. ”

”Utmärkt utbildning med kompetenta kursledare. Känner att jag efter kursen har en grundläggande förståelse om entreprenadjuridik och framförallt mer kunskap om grundavtalen i branschen”

– Emil, Entreprenadjuridik; Grundkurs 2018

”Rekommenderar varmt både grund- och fördjupningsutbildningarna i entreprenadjuridik. Ett mycket bra upplägg med både praktik och teori. ”

– Katharina, Entreprenadjuridik; Fortsättningskurs 2018

”En gedigen utbildning som ger färdigheter både i teorin och i praktiken. Dessutom är kursens innehåll kopplat till verkligheten med lösningar som kommer till användning i det dagliga arbetet.”

– Johan, Entreprenadjuridik; Besiktning 2018

”Utmärkt kurs för att utveckla sina kunskaper i entreprenadjuridik och avtalsskrivning. Kursen motsvarade mina förväntningar med råge!””

– Gabriel, Entreprenadjuridik; Avtalsskrivning och avtalsgranskning 2018

Lärde mig mängder med nya saker under utbildningen. Kunniga och hjälpsamma lärare som dagligen arbetar med entreprenadjuridik och som därmed inger mycket gott förtroende.”

– Lars-Erik, Entreprenadjuridik; Konsulträtt (ABK 09) 2018