Kurser

utbildning entreprenadjuridik

Utbildning entreprenadjuridik

Utbildning entreprenadjuridik

Vi är specialister på entreprenadjuridik och vet vilka problem som brukar uppstå samt hur problemen kan lösas på bästa sätt. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper genom företagsintern utbildning.

Vårt utbildningserbjudande

Vi erbjuder företagsinterna kurser inom entreprenadjuridik och närliggande områden. Ni samlar ihop några kollegor och vi tar fram en utbildning som är anpassad efter just de juridiska frågeställningar som er organisation vill fördjupa sig i.

Våra kurser/utbildningar vänder sig till dig som vill kompetensutvecklas inom ditt yrke och regelbundet kommer i kontakt med entreprenadjuridik samt standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09. Kanske arbetar du som konsult eller företräder en beställarorganisation inom bygg- och anläggningsbranschen? Du kan till exempel ha en chefsbefattning, vara arbetsledare, upphandlare, byggarbetsmiljösamordnare, projektledare, besiktningsman eller på annat sätt företräda en entreprenör, konsult eller beställarorganisation. 

Genom utbildning av personalen minskas riskerna i projekten och slutresultatet blir ofta betydligt bättre. Det är också ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på rättsutvecklingen. Våra utbildningar innehåller därför alltid exempel från verkliga fall samt en genomgång av relevant rättspraxis. För en lyckad utbildning är det också viktigt att deltagarna får med sig konkreta redskap att använda i sitt vardagliga arbete. I utbildningarna varvar vi alltid teori med praktik under handledning av våra erfarna kursledare.

Vi har ett brett grundutbud av kurser/utbildningar såsom till exempel grundkurs och fortsättningskurs i entreprenadjuridik, kurs i konsulträtt och en kurs i avtalsjuridik specifikt framtagen för entreprenadbranschen. Ni är alltid garanterade en erfaren kursledare och en utbildning med ett praktiskt perspektiv!

Kontakta oss via telefon 08-410 606 01 eller utbildning@wa-advokat.se för offert, om ni har frågor, eller önskemål om skräddarsydda utbildningar som passar just för er organisation!

Nedan listas ett grundutbud av våra kurser/utbildningar.

Våra utbildningar i entreprenadjuridik

 

Entreprenadjuridik: Grundkurs

Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagarna grundläggande kunskaper om de regler som påverkar byggprocessen och förmedlar kunskaper om branschens vanligaste standardavtal AB 04 och ABT 06.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Grundkurs

 

Entreprenadjuridik: Fortsättningskurs

Fördjupningskursen i entreprenadjuridik riktar sig till deltagare med viss erfarenhet av bygg-, anläggnings- och installationsbranschen där syftet är att förmedla djupare kunskaper om svensk entreprenadjuridik.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Fortsättningskurs

 

Entreprenadjuridik; Konsulträtt (ABK 09)

Vår kurs i juridik för tekniska konsulter tar utgångspunkt i standardavtalet ABK09. Syftet är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper om konsultupphandling, ABK 09 samt entreprenadjuridiska frågor som ofta uppkommer i samband med konsultuppdragets utförande.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Konsulträtt (ABK 09)

 

Entreprenadjuridik; Avtalsskrivning och avtalsgranskning

Det övergripande syftet med kursen är att träna deltagarna i att skriva tydliga avtal. Vi går också igenom olika principer för tolkning av avtal, hur man kan undvika att underförstådda avtal uppstår under projekten på grund av agerande/passivitet, innebörden av vissa vanliga klausuler, de juridiska gränserna för vad man får skriva i ett entreprenadavtal, m m.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Avtalsskrivning och avtalsgranskning

 

Entreprenadjuridik; Besiktning

Kurs i entreprenadbesiktningar riktar sig mot entreprenörer, beställare och besiktningsmän. Syftet är att ge deltagarna kunskaper kring de relevanta reglerna i ABT 06, AB 04, konsumenttjänstlagen och ABS 09 samt hur arbetet från kallelse till besiktningsutlåtande praktiskt kan läggas upp.

Läs mer om kursen Entreprenadjuridik; Besiktning

Till vem riktar sig utbildningarna?

Våra utbildningar vänder sig till dig som kommer i kontakt med entreprenadjuridik och regelbundet tillämpar AB 04 eller ABT 06. För grundkursen krävs inga förkunskaper.

Vad tidigare kursdeltagare tyckte om utbildningarna

”Utmärkt utbildning med bra kursledare! Känner att jag efter kursen har fått en grundläggande förståelse för entreprenadjuridiken och framförallt mer kunskap om grundavtalen i branschen”

  • Sofia, Grundkurs i entreprenadjuridik

”Rekommenderar varmt både grund- och fördjupningsutbildningarna i entreprenadjuridik. Ett mycket bra upplägg med både praktik och teori. ”

  • Filip; grundkurs och fortsättningskurs i entreprenadjuridik

”Jag är väldigt nöjd med utbildningen och den kompetente kursledaren! Kursen gav mig förståelse för många juridiska problem och framförallt mer kunskap om AB 04 och ABT 06.”

  • Emil, Entreprenadjuridik; Grundkurs 2018

”En gedigen utbildning som ger färdigheter både i teorin och i praktiken. Dessutom är kursens innehåll kopplat till verkligheten med lösningar som kommer till användning i det dagliga arbetet.”

  • Johan, Entreprenadjuridik; Besiktning 2018

”Utmärkt kurs för att utveckla sina kunskaper i entreprenadjuridik och avtalsskrivning! Kursen motsvarade mina förväntningar med råge!””

  • Gabriel, Entreprenadjuridik; Avtalsskrivning och avtalsgranskning 2018

”Lärde mig mängder med nya saker under utbildningen! Kunniga och hjälpsamma lärare som dagligen arbetar med entreprenadjuridik och som därmed inger mycket gott förtroende.”

  • Lars-Erik, Entreprenadjuridik; Konsulträtt (ABK 09) 2018