Kurs i avtalsjuridik med inriktning mot entreprenadjuridik

utbildning entreprenadjuridik

Kurs i avtalsjuridik med inriktning mot entreprenadjuridik

Att skriva tydliga avtal, identifiera risker i avtal, och att förstå det regelverk som påverkar avtal är av stor vikt när man gör affärer. Denna kurs ger dig grunderna och minskar dina affärsrisker.

Om kursen

Kursen behandlar bland annat hur man skriver tydliga avtal, olika principer för tolkning av avtal, hur man kan undvika att underförstådda avtal uppstår under projekten på grund av agerande/passivitet, innebörden av vissa vanliga klausuler, m m. Kursen innefattar även praktiska övningsuppgifter där deltagarna tränas i att identifiera riskfyllt avtalsinnehåll och att skriva tydliga avtal.

Kursen kan ses som en ytterligare kunskapspåbyggnad i entreprenadjuridik efter att ha gått vår grundkurs.

Förutsättningar

Kursen behandlar bland annat följande:

– Hur tolkar en domstol ett otydligt avtal?
– Hur säkrar man bevisning om avtal eller dess innehåll?
– Vad händer vid ena partens avtalsbrott?
– Ingående av avtal genom parternas agerande och/eller passivitet
– Vem har rätt att företräda bolag i avtalsförhandlingar?
– Hur skriver man bra avtal?
– Vanliga klausuler
– Vanligt förekommande fällor i entreprenadavtal
– Praktiska övningsuppgifter i grupp

Kurslängd

Kursen omfattar två utbildningsdagar.