Jens Björkstrand

utbildning entreprenadjuridik

Jens Björkstrand

Hos Wollsén Albinsson ingår Jens Björkstrand i advokatfirmans fastighetsgrupp. Jens har omfattande erfarenhet av arbete med svenska och internationella klienter med fastighetsrättslig rådgivning avseende upprättande, granskning och förhandling av hyresavtal. Vidare har Jens arbetat med fastighets- och företagsöverlåtelse (M&A), arrendefrågor, servitut, ledningsrätt, plan- och byggfrågor samt miljörätt. Jens har även stor erfarenhet av att biträda klienter i olika legala frågor kring köpcentrum samt avtalsförhandlingar och upprättande av olika kommersiella avtal. Jens för processer inom allmän domstol och hyresnämnder.

Kontaktuppgifter

Jens Björkstrand
Advokat / delägare
Telefon: +4673-155 28 88
E-post: jens.bjorkstrand@wa-advokat.se

Affärsområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, miljörätt, speciell fastighetsrätt, plan- och byggrätt

Yrkesbakgrund

  • Wollsén Albinsson Advokatbyrå KB 2017-
  • Foyen Advokatfirma 2014-2016
  • Baker & McKenzie Advokatbyrå 2011-2014
  • Transcom AB 2008-2011

Utbildning

  • Jur. kand. Stockholms universitet, 2008