Fortsättningskurs i entreprenadjuridik

utbildning entreprenadjuridik

Fortsättningskurs i entreprenadjuridik

Fördjupningskursen i entreprenadjuridik riktar sig till deltagare med viss erfarenhet av bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Syftet är att förmedla djupare kunskaper inom entreprenadjuridik samt kunskap om hur man agerar för att förebygga och hantera tvistesituationer.

Innehållet fokuseras på händelser som – med hänsyn till regleringarna i AB 04/ABT 06 – kan ha kostnadspåverkan. De teoretiska avsnitten varvas med praktiska övningar. Utrymme ges för deltagarnas egna frågor. Utbildningen tar även upp nya och relevanta rättsfall inom entreprenadjuridik.

Målet med denna utbildning är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper inom AB 04/ABT 06 och entreprenadjuridik, bli medvetna om risker och fallgropar vid kontraktsskrivning och under pågående entreprenad, samt lära sig att förebygga dessa risker. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

Fortsättningskursen i entreprenadjuridik behandlar bland annat:

– Åtagandets omfattning, tolkning av kontraktshandlingar

– Kalkylförutsättningar inom entreprenadjuridiken

– Formaliteter och praktisk hantering av förändringar av entreprenaden pga ÄTA, hinder, störningar etc

– Ekonomiska konsekvenser av olika händelser

– Skadeståndsrättens grundregler, skadestånd inom entreprenadjuridiken

– Tvistehantering och förhandling

Vid en företagsintern kurs kan innehållet anpassas efter önskemål. Den kan exempelvis behandla frågeställningar utifrån interna dokument, såsom tillämpade kontrakt, AF-del, avvikelserapporter etc.

Förutsättningar

Utbildningen riktar sig till dig som har viss erfarenhet av entreprenadjuridk. Du bör ha gått en grundkurs men det är inte ett måste.

Kurslängd

Kursen omfattar en utbildningsdag.