Fastighetsrätt

advokat konsulträtt

Fastighetsrätt

Vår långa erfarenhet som rådgivare inom fastighetsbranschen har gett oss goda oss insikter och förståelse för våra klienters olika utmaningar.

Vi tillhandahåller fortlöpande juridisk rådgivning vid t.ex. frågor som har anknytning till ägande, förvaltning och nyttjande av kommersiella fastigheter. Vår kunskap och expertis sträcker sig över hela fastighetsrättens område, exempelvis rådgivning och avtalsskrivning angående förvärv av fastigheter och fastighetsbolag, hyresrätt, arrende, servitut, speciell fastighetsrätt och miljörätt.

Vi hjälper våra klienter med exempelvis kommersiella hyres- och nyttjanderättsfrågor, fastighetsbildning, frågor kring detaljplaner och bygglov, strandskydd, fel- och skadeståndsansvar samt efterbehandlingsansvar och olika tillståndsfrågor.

Vi är lösningsorienterade och vi strävar efter att inte enbart peka på risker utan att försöka hitta lösningar och möjligheter på olika problem och frågor. Vi har även stor erfarenhet av och arbetar med domstols – och nämndprocesser inom fastighetsrättens alla områden.