Entreprenadjuridik: Konsulträtt (ABK 09)

utbildning entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik: Konsulträtt (ABK 09)

Denna utbildning tar utgångspunkt i standardavtalet ABK 09. Syftet är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper om konsultupphandling, ABK 09 samt praktiska frågor som ofta uppkommer i samband med konsultuppdragets utförande. Kursen behandlar även verkliga rättsfall och exempel samt ger deltagarna verktyg för att undvika problem i projekten.

Om utbildningen

Kursen omfattar grundläggande konsultjuridik, dvs juridiken som bland annat styr konsultens ansvar för de tjänster han tillhandahåller vilket är en viktig del av entreprenadjuridiken. Kursen innefattar en genomgång av det regelverk som påverkar tekniska konsulter och tar sin utgångspunkt i standardavtalet ABK 09 som nästan alltid används i relationen mellan konsult och uppdragsgivare.

Syftet med utbildningen är bland annat att deltagarna ska ges kunskap om olika sätt att upphandla konsulter. Frågeställningar som behandlas är bland annat vilka krav som ställs på konsultens utförande av uppdraget, skadeståndsregler, hur rätten till uppdragsresultatet kan hanteras i avtal mellan parterna samt konsultansvarstvistens särskilda drag.

Utbildningen behandlar bland annat följande:

• Avtalsfrågor vid konsultavtal, beställning, uppdragsbekräftelse, avtalstidpunkt m.m.

• Omfattning och upphandlingsformer

• Genomförande; krav på fackmässighet m.m.

• Organisation; behörighetsfrågor, m.m.

• Tider

• Ansvarsregler; projekteringsmissar, preskription och försäkring

• Ekonomi; fast eller rörligt arvode, blandformer och budget

• Rätten till uppdragsresultatet, ändamålet med uppdraget

• Konsultansvarstvister, svårigheterna med skadeståndskrav

• Användande av administrativa föreskrifter – enligt egna mallar och/eller AF Konsult

• Fällor och fel vid konsultavtal

Förutsättningar

Kursen riktar sig till den som är konsult eller upphandlar konsulter. Kursen kräver inga förkunskaper.

Utbildningens längd

Kursen omfattar en utbildningsdag.