Cecilia Vesslén

utbildning entreprenadjuridik

Cecilia Vesslén

Cecilia Vesslén är sedan maj 2017 anställd som biträdande jurist vid WA Advokatbyrå. Hon arbetar löpande med entreprenadrättsliga ärenden och tvister, och även med fastighetsrelaterade och bolagsrättsliga frågor.

Cecilia har tidigare tjänstgjort vid allmän domstol och har god myndighets- och processvana. Som tingsnotarie arbetade hon särskilt mycket med dispositiva tvistemål, bl.a. med tvister rörande frågor om fastighets- och hyresrätt samt entreprenadmål.

Cecilia har en juristexamen från Uppsala universitet, och har utöver juridiken studerat bl.a. företagsekonomi, förhandlingsteknik och ledarskap. Cecilia har utlandserfarenhet och ett internationellt kontaktnät från ett års studier i Boston, USA, vid Boston College och vid Harvard University.

Kontaktuppgifter

Cecilia Vesslén
Biträdande jurist / jur. kand.
Telefon: + 46708 23 93 74
E-post: cecilia.vesslen@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • 2017- Biträdande jurist, Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2015-2017 Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt

Utbildning

  • 2014 Juristexamen, Uppsala universitet, Uppsala
  • 2014 Harvard University, Cambridge, MA, U.S.
  • 2013-2014 Boston College, Boston, MA, U.S.