Axel Christensson

Axel Christensson

Axel Christensson är sedan februari 2019 anställd som biträdande jurist vid Wollsén Albinsson Advokatbyrå.

Kontaktuppgifter

Axel Christensson
Biträdande jurist / jur. kand.
Telefon: +4673 429 60 60
E-post: axel.christensson@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • 2019 – Biträdande jurist, Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2016 – 2018 Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

Utbildning

  • 2015 Juristexamen, Stockholms universitet
  • 2015 Politices magisterexamen i internationella relationer, Stockholms universitet
  • 2015 Filosofie magisterexamen i historia, Stockholms universitet